László bemutatkozása

Dr. Ürögdi László, nyugdíjas vegyészmérnök vagyok. 1969-ben végeztem a BME vegyészmérnöki karán – 2019-ben az 50. évfordulón kaptuk meg évfolyamtársaimmal együtt aranydiplománkat. Későbbiekben ugyanitt szereztem szakmérnöki diplomát és doktori címet, amit az MTA-n kandidátusi címmel egészítettem ki. Szakterületem már az egyetemen, és csaknem teljes aktív pályafutásom során a gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás volt; ezt csak az USA-ban, a Floridai Egyetemen vendégkutatóként töltött 3 évre szakítottam meg. 2017-ben mentem nyugdíjba. Rendelkezem némi oktatási gyakorlattal is. Pályafutásom elején hosszú éveken át tanítottam magántanárként matematikát, fizikát és kémiát egyetemi felvételre készülőknek. További oktatási múltam, hogy a Richter Gyógyszergyárban töltött éveim alatt az ottani kihelyezett Petrik Lajos technikumban tanítottam kémiát, laborgyakorlatot. Bódvalenkével és az alapítvánnyal a véletlen hozott össze; lányom jó barátságban van az alapítvány oktatási vezetőjének, Balázs Erzsinek a fiával. Nagy élmény és tapasztalat volt számomra, amikor idén nyáron lelátogattam a nyári táborukba, és rövid betekintést nyerhettem az ottani világba, megismerkedhettem néhány ottani emberrel, gyerekekkel. Ezt követően bekapcsolódtam a pótvizsga felkészítő skype oktatásba, amit nagyon szerettem, és ezt csak megkoronázta, hogy mindkét tanítványom sikerrel levizsgázott! De talán még ennél is nagyobb örömet okozott, hogy úgy érzem, sikerült a srácokhoz kissé közel kerülni (nem mernék azzal kérkedni, hogy talán kissé meg is szerettük egymást). Terveim szerint továbbra is részt szeretnék venni a skype-oktatásban, alapvetően matematikából, és ha szükséges, a két felső osztályban fizikát és kémiát is korrepetálok. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom Balázs Erzsi fizikai kísérleti bemutatóját; szándékomban áll, ha a körülmények megengedik, hasonlót tartani.