Szakmai beszámoló a 2020-as évünkről

A Juszt-is Alapítvány szakmai beszámolója a 2020-as évről

Az alábbiakban szeretnénk támogatóink számára bepillantást nyújtani a 2020-as évben végzett
tevékenységünkbe és az alapítvány éves pénzügyi helyzetébe. Ezúton is köszönjük minden
támogatónknak, hogy segítették munkánkat.

Nyári jutalomprogramok
Az elsősök és másodikosok iskolai teljesítménytől függetlenül vehettek részt A
világ legzenésebb meséje című színházi előadáson a faluban. Az előadás után a
program közös pizzázással zárult. A magasabb évfolyamokra járó általános iskolás gyerekek iskolai teljesítményhez kötve (bukásmentes bizonyítvány és legalább egy tantárgyból való javítás a félévi bizonyítványhoz képest) a nyíregyházi állatkertben vehettek részt jutalomkiránduláson.

A középiskolai ballagó diákok számára egyéni jutalomkirándulást szerveztünk. 2020-ban Krisztián és egyik barátja tölthetett el egy napot az egyik önkéntesünkkel. A program bowlingozásból, illetve fürdőzésből állt.

Nyári tábor
A járványhelyzet miatt 2020 nyarán csak egy rövidebb minitábort tudtunk tartani, mert sok önkéntesünk nem tudott részt venni a programon a pandémia miatt. A 3-4 napos minitábor alatt minden korosztály számára kínáltunk programot.

Skype tanoda
Egész évben folytattuk a skype-tanítást. Újdonság ebben az évben, hogy nem csak általánosiskolások, hanem néhány középiskolás (szakiskola) is kérte segítségünket a tanuláshoz. A tavaszi karantén alatt önkénteseink igyekeztek (kisebb-nagyobb sikerrel) messengeren támogatni a gyerekeket a tanulásban. Egész évben 10-15 önkéntes foglalkozik a skype-tanulásra igényt
tartó gyerekekkel heti szinten. 

1-2. Projekt
A 2019-ben kibővült projektünket 2020-ban is tovább tudtuk vinni. Tavasszal a karantén miatt ki kellett hagynunk egy-két hónapot, de ezt leszámítva egész évben tanult Zsuzsa és Adri az elsősökkel és a másodikosokkal. Ehhez vásároltunk egy online, játékos matematikai fejlesztő tanfolyamot a Skillo.hu korai készségfejlesztéssel foglalkozó blogról. Ezenkívül írószervásárlásra és fejlesztő játékok elkészítéséhez szükséges anyagköltségre is fordítottunk a beérkezett adományokból.

Lejárós hétvége
Önkénteseink januárban, februárban, márciusban és szeptemberben látogatták meg a gyerekeket lejárós
hétvége keretében.

Házfelújítás
2020-ban elkezdődött annak a háznak a felújítása, amelyet még 2019-ben vásároltunk, hogy az önkéntesek számára szállást
alakíthassunk ki benne. Az év során a befolyt adományokból az alábbi munkálatok költségeit fedeztük: vízbevezetés, fürdőszoba kialakítás, az elektromos hálózat bővítése, felújítása.

Állandó költségeink
Állandó költségek, amelyeket az adományokból tudunk fedezni: banki költségek, könyvelő munkadíja,
domainnév fenntartása. Középiskolásaink számára buszbérletet biztosítunk az iskolába járáshoz.

Szemüvegprojekt
Szemüvegprojektünk keretében egy kislány kapott szemüveget 2020-ban.

Helyiek anyagi támogatása
Adománnyal támogattuk azoknak a helybéli asszonyoknak a munkáját, akik az elsős-másodikos
gyerekekkel foglalkoznak az 1-2. Projekt keretében.

Önkénteseink útiköltségét és a szemüvegprojekt költségeit, a középiskolások bérleteit és a tanodaprojekt
költségeinek egy részét a VisFontis Egyesület támogatásával tudjuk fedezni, amit ezúton is köszönünk!
Köszönjük a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, hogy a projektirodát ingyen használhattuk.